Varig tilrettelagt arbeid - VTA


1

- Er usikre på arbeidsevna si
- Har lita eller ingen arbeidserfaring
- Har manglande arbeidslivskunnskap
- Har vanskar med å finne eit arbeid som passar
- Har uførepensjon, og ynskjer eit tilrettelagt arbeid- Som arbeidstakar hjå oss vil du gjennom arbeidstilbodet skaffe deg ny kunnskap og kompetanse
Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida