Utemøblar


Me produserar ulike treprodukt i Nissedal og i Vinje.

Me produserar og sel ulike småprodukt av tre, grensestikk, stimarkørar og ellers småvarer etter førespurnad. Snekkeriet i Nissedal lakkerar opp møblar og annan inventar, og lagar utemøblar. Me tar også på oss oppdrag, som til dømes produksjon av senger, skåp og bord etter mål. I Vinje produserar me hovudsakleg utemøblar. 

Kom innom, sende e-post eller ring for bestilling.


Utemøblane våre produserast av solid furu med miljøgodkjent trykkimpregnering.

Det er alltid stor etterspunad på utemøblane våre. Du kan finne dei på rasteplassar, i skular og barnehagar og kanskje hjå naboen din?

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida