Varig tilrettelagt arbeid - VTA

Kvito AS har 32 varig tilrettelagde arbeidsplassar (statleg VTA) som gjev tilbod om eit varig arbeid til personar med behov for særskild tilrettelegging.

Varig tilrettelagt arbeid - VTA


Veiledning

Kvito AS har 31 varig tilrettelagde arbeidsplassar (statleg vta) som gjev tilbod om eit varig arbeid til personar med behov for særskild tilrettelegging.

Start

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida