Utemøblar

Me produserar ulike treprodukt i Nissedal og i Vinje.

Me produserar og sel ulike småprodukt av tre, grensestikk, stimarkørar og ellers småvarer etter førespurnad. Snekkeriet i Nissedal lakkerar opp møblar og annan inventar, og lagar utemøblar. Me tar også på oss oppdrag, som til dømes produksjon av senger, skåp og bord etter mål. I Vinje produserar me hovudsakleg utemøblar. 

Kom innom, sende e-post eller ring for bestilling.


Utemøblane våre produserast av solid furu med miljøgodkjent trykkimpregnering.

Det er alltid stor etterspunad på utemøblane våre. Du kan finne dei på rasteplassar, i skular og barnehagar og kanskje hjå naboen din?

Produktprisar - Hagemøblar

OBS! Visning av produktprisar fungerar dårleg på smarttelefon. Me jobbar med saken.

Produkt Nissedal:
Sett (B1)
Sett (B2)
Sett B2 m/1 rygg
Sett B2 m/2 rygg
Benk m/rygg
Spisebord (begrensa antal)
 
Produkt Vinje:
Bord 
Benk u/rygg
Benk m/rygg
Sett (bord + benk m/rygg x 2)
Sett (bord + benk u/rygg x 2)
Barnebenk, sett
Pris inkl. mva
kr. 4600,-
kr. 6100,-
kr. 6800,-
kr. 7200,-
kr. 3200,-
kr. 3000,-
 
 
kr. 4200,-
kr. 2000,-
kr. 2600,-
kr. 9400,-
kr. 8200,-
kr. 3200,-

Hagemøblar


Sett (B1) - produserast i Nissedal

Rastebenk utan rygg.

Lengde 180 cm.

Sett (B2) - produserast i Nissedal

Sett med heil sokkel, kan lagas med og uten rygg.

Lengde 180 cm.

Benk med rygg - produserast i Nissedal

Flott benk med rygg.

Lengde 175 cm.

Vinjebenken - produserast i Vinje

Settet leverast med heil sokkel, eller bord og benk kvar for seg. Benkane kan leveras med eller utan rygg.

Mål på bordplate: B95 cm x L200 cm
Mål på benk u/rygg: B45 cm x L200 cm
Mål på benk m/rygg: B55 cm x L200 cm

Tjukkelse på borda: 3,5 cm.
Montert med gjennomgåande skruar.

Barnebenk - produserast i Vinje

Bord og benk kan tingas med heil eller delt sokkel. Til bruk i barnehagar anbefalar me heil sokkel.

MÃ¥l bordplate: L110 x B45 x H45
Mål på benk: L110 x B35 x H30

Tjukkelse på borda: 3,5 cm.

Montert med gjennomgåande skruar.

Spisebord - produserast i Nissedal

Solid spisebord med unikt utsjånad.

Mål på bordplata: B85 cm x L160 cm

Nissedal - treprodukt


Roger Tarraldsen

roger.tarraldsen@kvito.no

Vinje - treprodukt


Alf Morten Volhovd

alf.volhovd@kvito.no

Lars Martin KÃ¥sene

lars.kaasene@kvito.no

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida