Avdeling Kviteseid og Nissedal

Arenaen vår i Kviteseid er fram til sommaren stengt.

Vedbestillingar eller andre henvendelsar til Kviteseid gjerast pr. telefon: 35 07 75 00, tasteval 2.
 
Våre ulike arenaer vert nytta til arbeidstrening for ulike tiltak i Kvito.
Me tilbyr ordinære arbeidsoppgåver innan vedproduksjon, trebearbeiding og kundehandsamning, møbelsnekring, saum og mindre monteringsarbeid.
Her kan me gje deg opplæring i bruk av diverse maskiner knytt til vedproduksjon, møbelproduksjon og lakkering.
Me legg til rette for individuelle behov, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid med stor variasjon.
 
Produksjonar:
- Ved

 

Kviteseid og Nissedal


Maria Sødal

I permisjon

Hanne Årlid

Tilretteleggar og avdelingsleiar for Kviteseid og Nissedal
IT-ansvarleg

Regine Heimdal

Tilretteleggar, Ymist og ved i Kviteseid
HMS-ansvarleg

Audun Hauglid

Tilretteleggar, ved i Kviteseid

Roger Taraldsen

Tilretteleggar, Snekkeriet i Treungen

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida