Rekruttering og hospitering

Kvito AS samarbeider med arbeidsgjevarar som har mot til å la andre lykkast. Me har god kunnskap om lokalt næringsliv. Vi har lang og god erfaring i arbeidet med å finne jobbmatch mellom arbeidsgjevarar og arbeidssøkjarar. Ved å samarbeide med oss kan du derfor få hjelp til å tilsette dei rette personane.

Nokre av fordelane vi tilbyr deg som arbeidsgjevar:

· God kompetanse for val av rett person til rett jobb
· Vi kjenner den enkelte arbeidssøkjar godt
· Uforpliktande utprøvings- og opplæringsperiode
· Tett oppfølging av arbeidssøkjar og bedrift
· Motivert arbeidskraft
· Du medverkar til arbeidsglede og eit inkluderande arbeidsliv

Vårt mål er å få etablert ein permanent arbeidsplass,
for på den måten å bidra til verdiskaping for bedrifta og den enkelte arbeidssøkjar.
Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida