NYHETAR

Folk kjem ut i jobb

Folk kjem ut i jobb
I 2021 har Kvito AS hatt gleda av å vera involvert i at 27 personar er formidla til arbeid eller utdanning! Vi gler oss stort saman med den enkelte.
I tillegg har 41 personar, gjennom 4-vekerstiltaket Avklaring, utarbeidd gode planar for vegen vidare mot jobb. Vi ynskjer alle lukke til vidare.

Nye moglegheitar med Ekspertbistand

Nye moglegheitar med Ekspertbistand

Kvito AS tilbyr tiltaket EKSPERTBISTAND! 

For meir informasjon, klikk her.

Systoga

Systoga

Frå 14/7 kan du finne fleire små avdelingar av Systoga rundt i Vest- og Midt-Telemark. Her kan du levere klede som du ynskje å reparere, legge opp eller sy inn... det fins nesten ikkje begrensingar på kva Systoga kan ordne.

KVITO AS OMDANNAR SEG TIL KONSERN FRÅ 1. JANUAR 2022

Jan 12, 2022

Grunna naudsynt omstrukturering, etter nye retningslinjer frå NAV, har Kvito AS delt drifta i to selskap. Dette medfører at store delar av aktivitet knytt til attføring er skilt ut i nytt selskap med oppstart frå januar 2022. Fleirtalet av dei tilsette og ein stor del av drifta er flytt over til det nyoppretta selskapet Kvito Utvikling og Arbeid AS. Administrasjon, eigedom/utleige og andbodsutsette tenester (som t.d. avklaring, oppfølging og ekspertbistand) kjem framleis til å ligge under Kvito AS. Vi vil framleis halde til på same adresser som tidlegare, og vi vil framleis vere «gode gamle» Kvito.
 
For meir informasjon klikk her.
 
Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida