Opplæring/Kvalifisering

Kvito har eit nært samarbeid med skuleverket. Kvito tilbyr arbeidspraksis til både grunnskulen og vidaregåande skule, og er ei godkjent lærlingebedrift.

Basiskompetanse

For å gjera deltakarane våre best mogleg rusta for eit moderne arbeidsliv, kan vi i tilby individuelt tilrettelagd opplæring for personar med lese- og skrivevanskar, tal- og matematikkvanskar, eller generelt manglande basiskompetanse.

Les meir...

lærekandidatar

Opplæringskontoret Vekst i Telemark - OKVIT er eit samarbeidsorgan der fleire godkjente lærebedrifter samarbeider om opplæringa av sine lærlingar og lærekandidatar.

Les meir...