Kvito AS er medlem av bransjeforeininga Arbeid & Inkludering i NHO Service, som er fagutviklings- og interesseorganisasjon for 115 arbeidsinkluderingsbedrifter.

NAV er vår største samarbeidspartnar, og i tillegg har vi nært og godt samarbeid med kommunane og næringslivet i vårt område.

I region Vest-Telemark er Kvito AS leverandør av tiltaket Oppfølging, og der er me så heldige å ha Idea kompetanse AS med oss som underleverandør. Me er underleverandør for Idea Kompetanse AS på tiltaket Avklaring, og me har hatt eit nært samarbeid med dei om tiltaket Jobb Nå.

I nabokommunen i aust, Tinn, gjer Arena Kompetanse AS eit godt arbeid, og me har gjennom mange år hatt stor glede av å utveksle erfaringar og gode idèar med dei.

Oktav AS er eit tilbod under Vestfold og Telemark fylkeskommunes vidaregåande utdanning. Vekst- og Arbeids- og inkluderingsbedriftene i Vestfold etablerte i 2012 Opplæringskontoret Oktav for oppfylging av lærekandidatar med behov for tilpassa fagopplæring. Kvito er medlem av Oktav, og tilbyr lærekandidatordning.

Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida