Folk kjem ut i jobb


Folk kjem ut i jobb
I 2021 har Kvito AS hatt gleda av å vera involvert i at 27 personar er formidla til arbeid eller utdanning! Vi gler oss stort saman med den enkelte.
I tillegg har 41 personar, gjennom 4-vekerstiltaket Avklaring, utarbeidd gode planar for vegen vidare mot jobb. Vi ynskjer alle lukke til vidare.
Me bryr oss om ditt personvern

Me bruker ingen av dine data på denne sida